‘Economie herstelt slechts gedeeltelijk’

Ook als het coronavirus binnenkort onder controle is, zal de Nederlandse economie op langere termijn slechts gedeeltelijk herstellen. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) in twee dinsdag gepresenteerde onderzoeken: naar de langetermijngevolgen van de crisis voor de arbeidsmarkt en naar de langdurige gevolgen van de crisis voor economie in haar geheel. De werkloosheid stijgt tot 2021 sterk en over vijf jaar is die terug op het oude niveau.

De economie wordt op de langere termijn (tot tien jaar) vooral geraakt door lagere productiviteit, te wijten aan dalende investeringen en afgenomen innovatie. Beide zorgen voor een lager bbp dan voor de crisis voorspeld.

Op middellange termijn (tot vijf jaar) heeft de economie er last van dat minder mensen werken. De werkloosheid stijgt in het eerste kwartaal van 2021 tot 7,4 procent, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2019. Doordat er minder werk is, zal een deel van de werkzoekenden de zoektocht opgeven en zullen buitenlandse werknemers minder snel naar Nederland komen. Minder werkenden betekent ook minder bestedingen.

In sommige sectoren (o.a. horeca) vielen veel ontslagen. Andere sectoren (zorg) zagen de vraag naar arbeid toenemen. „Hierdoor sluiten de vaardigheden van werkzoekenden minder goed aan bij de vacatures.” Bovendien moeten mensen die naar een andere sector gaan nog kennis en vaardigheden opdoen, waardoor ze veelal minder verdienen. Het CPB verwacht komende jaren herstel in deze mismatch, omdat medewerkers zich aanpassen. Vooral jongeren en werknemers met een flexibel contract verliezen hun baan, maar de flexibele arbeidsmarkt maakt, aldus het CPB, ook snel economisch herstel mogelijk. Dat zorgt bij economische groei sneller voor nieuwe werkgelegenheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *